Đăng ký Đăng nhập

Đổi thẻ cào

- Thẻ Viettel,Zing cần điền đúng seri mới nạp được.

- Thẻ đúng nạp báo sai hoặc pedig nhưng thẻ chưa sử dụng. Quý khách nạp lại bằng cách sửa số seri phía cuối cùng thành x hoặc y,z...

- Sai mệnh giá -50%. Hướng dẫn tích hợp API gạch thẻ tự động cho Shop liên hệ 0944901901

- Hệ thống nghiêm cấm sử dụng thẻ cào trộm cắp, lừa đảo. Nếu phát hiện KHÓA VĨNH VIỄN không cần báo trước !

Form nhập mã thẻ


Bảng phí tẩy thẻ

Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại lý 30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Thành viên 30% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại lý 24% 24% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
Thành viên 24% 24% 24% 20% 20% 20% 20% 20%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại lý 27% 27% 27% 22% 22% 22% 22% 22%
Thành viên 27% 27% 27% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ
Đại lý 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Thành viên 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22% 22%
Nhóm thành viên Thẻ 10,000đ Thẻ 20,000đ Thẻ 30,000đ Thẻ 50,000đ Thẻ 100,000đ Thẻ 200,000đ Thẻ 300,000đ Thẻ 500,000đ Thẻ 1,000,000đ
Đại lý 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%
Thành viên 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

Nạp cước

☘ CHÚ Ý : 

Thời gian xử lý nạp tiền điện thoại là 10 - 30 phút (Tối đa 24h). Hệ thống nạp thẻ hoạt động từ 8h - 20h hàng ngày.

- Nạp tiền MobiFone quý khách vui lòng điền Mật khẩu My MobiFone tại phần GHI CHÚ.

☘ Tin KM : Viettel KM 20% ngày 30/07/2020. VinaPhone KM 20% ngày 10,17,24 tháng 07/2020. MobiFone KM 20% ngày 1,8,15,22,29 tháng 07/2020.

Số điện thoại Mạng Số tiền nạp Thanh toán Ghi chú Cho gộp
#1
đ
Phương thức thanh toán: